ĐƠN GIÁ XÂY NHÀ PHẦN THÔ TỪ 3.200.000Đ/M2 - 3.500.000Đ/M2, ĐƠN GIÁ XÂY NHÀ TRỌN GÓI TỪ 4.900.000Đ/M2 - 5.600.000Đ/M2

Tính chi phí xây dựng

Tính chi phí xây dựng

Chọn cấu trúc nhà Reset mặc định Diện tích (m2) Hệ số (%) DT quy đổi (m2) Hình minh họa
Mái 35 m2
Tum=30 m2
Tầng (Lầu 2) = 0 m2
ST=45 m2
Tầng thượng (lầu 11) = 0 m2
Tầng 11 (lầu 10) = 0 m2
Tầng 10 (lầu 9) = 0 m2
Tầng 9 (lầu 8) = 0 m2
Tầng 8 (lầu 7) = 0 m2
Tầng 7 (lầu 6) = 0 m2
Tầng 6 (lầu 5) = 0 m2
Tầng 5 (lầu 4) = 0 m2
Tầng 4 (lầu 3) = 0 m2
Tầng 3 (lầu 2) = 0 m2
Tầng 2 (lầu 1) = 0 m2
Lửng = 42 m2
Tầng trệt = 0 m2
Hầm = 70 m2
Móng = 70 m2
Hình thức thi công
Nhập chiều rộng
Số tầng (bao gồm tầng trệt)
Tầng trệt
- +
Tầng trệt tối thiểu là 10m2
100% 70
Thông tầng của lửng
- +
28
Tầng lửng tối đa 65% tầng Trệt
100%
50%
42
14
Tầng 2 (Lầu 1)
- +
aa
100% 0
Tầng 3 (Lầu 2)
- +
aa
100% 0
Tầng 4 (Lầu 3)
- +
aa
100% 0
Tầng 5 (Lầu 4)
- +
aa
100% 0
Tầng 6 (Lầu 5)
- +
aa
100% 0
Tầng 7 (Lầu 6)
- +
aa
100% 0
Tầng 8 (Lầu 7)
- +
aa
100% 0
Tầng 9 (Lầu 8)
- +
aa
100% 0
Tầng 10 (Lầu 9)
- +
aa
100% 0
Tầng 11 (Lầu 10)
- +
aa
100% 0
Tầng 12 (Lầu 11)
- +
aa
100% 0
Tầng thượng (Lầu 2) = Tum + Sân thượng
Tum
- +
- +
45
100%
100%
50%
0
30
22.5
Hệ mái
- +
50%
17.5
Móng và nền 50% 35
- +
Hầm không được lớn hơn móng
150% 105
Tổng diện tích quy đổi 250 m2
CHI PHÍ THI CÔNG XÂY DỰNG

STT Nội dung Diện tích Đơn giá (đ) Thành tiền (đ)
1 Móng: 3,500,000
2 Phần thân nhà + tum và tầng hầm(nếu có)
3 Mái:
TỔNG CỘNG CHI PHÍ THI CÔNG
TỔNG CỘNG CHI PHÍ
HÌNH ẢNH MINH HỌA
Mái 35 m2
Tum=30 m2
Tầng (Lầu 2) = 0 m2
ST=45 m2
Tầng thượng (lầu 11) = 0 m2
Tầng 11 (lầu 10) = 0 m2
Tầng 10 (lầu 9) = 0 m2
Tầng 9 (lầu 8) = 0 m2
Tầng 8 (lầu 7) = 0 m2
Tầng 7 (lầu 6) = 0 m2
Tầng 6 (lầu 5) = 0 m2
Tầng 5 (lầu 4) = 0 m2
Tầng 4 (lầu 3) = 0 m2
Tầng 3 (lầu 2) = 0 m2
Tầng 2 (lầu 1) = 0 m2
Lửng = 42 m2
Tầng trệt = 0 m2
Hầm = 70 m2
Móng = 70 m2

CÁCH TÍNH HỆ SỐ XÂY DỰNG

I. PHẦN THÔ: 3.5TR/M2

Móng:

+ Móng đơn: 35% diện tích x đơn giá phần thô

+ Móng cọc bê tông: 50% diện tích x đơn giá phần thô

+ Móng băng: 55% diện tích x đơn giá phần thô

Tất cả các móng nếu đổ nền bê tông thì cộng thêm 10% diện tích

Tầng hầm:

+ Hầm sâu < 1,4m: 120% diện tích x đơn giá phần thô

+ Hầm sâu từ 1.4-1.8m: 150% diện tích x đơn giá phần thô

+ Hầm sâu >1.8m: 200% diện tích x đơn giá phần thô

Tầng trệt, lững, lầu 1,2,3…Tum: 100% x đơn giá phần thô ( diện tích xây dựng tầng lững mặc định bằng 65% diện tích tầng trệt)

Ô thông tầng ( thông tầng cầu thang, giếng trời, tầng lững):

+ Ô thông tầng lớn hơn 8m2: 50% diện tích x đơn giá phần thô

+ Ô thông tầng nhỏ hơn 8m2: 100% diện tích x đơn giá phần thô

Sân thượng: 55% diện tích x đơn giá phần thô

Mái:

+ Mái bê tông: 50% diện tích x đơn giá phần thô

+ Mái ngói kèo thép: 55% diện tích x đơn giá phần thô

+ Mái bê tông lợp ngói: 75% diện tích x đơn giá phần thô

+ Mái tôn: 35% diện tích x đơn giá phần thô

II. PHẦN HOÀN THIỆN ( 3 GÓI HOÀN THIỆN):

GÓI VẬT TƯ CƠ BẢN: 4,9TR/M2

GÓI VẬT TƯ KHÁ: 5,25TR/M2

GÓI VẬT TƯ CAO CẤP: 5,6TR/M2

Móng:

+ Móng đơn: 35% diện tích x đơn giá phần thô

+ Móng cọc bê tông: 50% diện tích x đơn giá phần thô

+ Móng băng: 55% diện tích x đơn giá phần thô

Tất cả các móng nếu đổ nền bê tông thì cộng thêm 10% diện tích

Tầng hầm:

+ Hầm sâu < 1,4m: 120% diện tích x đơn giá hoàn thiện

+ Hầm sâu từ 1.4-1.8m: 150% diện tích x đơn giá hoàn thiện

+ Hầm sâu >1.8m: 200% diện tích x đơn giá hoàn thiện

Tầng trệt, lững, lầu 1,2,3…Tum: 100% x đơn giá hoàn thiện ( diện tích xây dựng tầng lững mặc định bằng 65% diện tích tầng trệt)

Ô thông tầng ( thông tầng cầu thang, giếng trời, tầng lững):

+ Ô thông tầng lớn hơn 8m2: 50% diện tích x đơn giá hoàn thiện

+ Ô thông tầng nhỏ hơn 8m2: 100% diện tích x đơn giá hoàn thiện

Sân thượng: 50% diện tích x đơn giá hoàn thiện

Mái:

+ Mái bê tông: 45% diện tích x đơn giá hoàn thiện

+ Mái ngói kèo thép: 45% diện tích x đơn giá hoàn thiện

+ Mái bê tông lợp ngói: 55% diện tích x đơn giá hoàn thiện

+ Mái tôn: 35% diện tích x đơn giá phần thô

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Bạn đang muốn thi công, hãy sửa chữa? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

0903 00 55 45
zalo